DÖKÜMANTASYON

Pest kontrol programının tüm işlem basamaklarının kayıt altına alınması izlenebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır. Hizmet dönemi boyunca toplanan veriler dönem sonu sunumunda işletme yetkilileri ile birlikte detaylı bir biçimde değerlendirilerek bir sonraki hizmet döneminin stratejileri belirlenir. Hizmet verilen tüm projelerin aylık değerlendirme raporları ile Düzeltici önleyici faaliyet raporları ziraat mühendisleri ve pest kontrol uzmanlarımız tarafından hazırlanmaktadır.