HACCP VE PEST CONTROL


HACCP VE HAŞERE-KEMİRGEN MÜCADELESİ :

Haccp uygulamaları içinde en önemli kısımlarından biri de etkin ve detaylı Dökümante edilebilen Pest Prevention (Haşere ve Kemirgen Kontrol) Programıdır. İngiliz Kemirgen ve Haşere Mücadele Sisteminine (British Pest Control BPC) dayanan ve Gıda Üreten İşletmelere özel olarak dizayn edilen Pest Prevention Programının en büyük özelliği Profosyonel İlaç Üretim Şirketlerinin Data ve Teknoloji Desteğidir. Haccp de İlaçlama Yoktur. Haşere önleme Programı HACCP sisteminin temel taşını oluşturan “Sorunun Oluşum nedenlerini önceden belirleyerek , riski kontrol altında tutmak” dan başlar. Başka bir deyişle “Haşere Önleme Hizmeti Uygulaması “ İşletmenizin iç ve dış alanlarında, HACCP temeline dayanan, Kritik Kontrol Nokta’larının belirlenmesi ve bu noktaların kontrol altında tutulması mantığına göre geliştirilmiştir. Mutfağınız bir Cam Fanus gibi olmalıdır. Dünyada önemi her sene artan Turizm sektöründe, yaşanan büyük rekabet içinde “sağlıklı, güvenli ve yasalara uygun bir ürün” sunan Konaklama İşletmeleri , yakaladıkları başarıyı maddi anlamda bilançolarına yansıtmaktadır.Pazarda alışagelmiş Otel işletmelerinden farklı bir kulvarda yollarına devam etmektedirler. Danışman Firma kendisine üye olan işletmelerde Sorumlu olduğu alanlarının krokisini hazırlar, yaptığı ilaç ve koruma anlamındaki bütün uygulamaları nokta olarak bu planda gösterir. Bu planları dökümante eder. Hangi uygulamanın hangi tarihte nereler yapıldığı kolayca takip edilir. Manuel Dosyasında Kullanılan bütün ilaçların açıklamalı içerikleri, Kullanım izinleri yer alır. Danışman Firma Bütün uygulamalarında üyesi bulunan Konaklama İşletmelerini 3.Kişi Mali Mesuliyet Sigortası Kapsamında yüksek oranlarda Koruma Altına alır. Bu müşteri işletmeler için kendilerine ek bir güvencedir. Danışman Firma sürekli son Teknolojileri takip eder ve uygular. Termal Kameranın Pest Prevention da kullanılmasını ilk kez sağlamıştır. Gıda ile riskli alanlarda Jel tipi ilaçları tatbik etmektedir. Danışman Firma Turizm Sektöründe sıkça rastlanan Yaban Arısı Mücadelesi gibi spesifik konularda uzmanlık ve önemli tecrübeye sahiptir. Danışman Firmanın Web Sayfasında Pest Prevention (Haşare ve Mücadele Koruma) hakkında son bilgileri (Makale , Haber veya Kitap gibi.) veya piyasaya çıkan en son ürünler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Yine Bu sayfada Ülkemizde veya Ülkemize Turist Gönderen Yabancı Ülkelerdeki Pest Prevention Hakkında geçerli Kanunları, Yönetmelikleri bulabilirsiniz. Böylelikle aldığınız Reklamasyonlarda savunmanıza temel teşkil edecek veya bilgilenecek datalara kolayca ulaşmış olacaksınız. Danışman Firma Pest Prevention Programında Yüksek Eğitim almış, Tecrübeli ve Sertifikalı Personel İstihdam eder. Bu Programda çalışanlar Ziraat Mühendisi veya Teknikeri olup uygulamalarda Sorumlulukları devam eder. Danışman Firma aktivite görülen alanlara , o alanlar ile ilgili özel işaretler koyulmasını ister. Banyoda görülen bir aktivite için Maid ‘in elinde kullanılmaya hazır , üzeri numaralı, Dikkat çekmeyen , özel kimyasalı ile çıkan küçük sticker yapıştırır, Genel alanlarda ise dekoratif amaçlı işaretler kullanılır. Rutin Kontrollerde Manuele kayıt edilen bu alanlara Danışman Firmanın teknik personeli tarafından Özel Uygulama yapacaktır.

Sistemin Kurulması : İşletme Mücadele açısından uzmanlarca Bir Ön Araştırma Gezisine tabi tutulur. Kısa zamanda Yapılabilecek ve uzun zamanda yapılabilecek uygulamalar İşletme Yönetimine Rapor edilir. İşletmeden Koruyucu Haşere Mücadele konusunda sorumlu bir personel Tayin edilmesi istenir. Yönetim Tarafından atanan bu sorumlu kişi ile birlikte , işletmeyi daha detaylı tanımak üzere Danışman Firmanın teknik personelince yerinde ziyarette bulunur. Bu ziyarette prosedürler, sağlık ve teknik emniyet hakkındaki bilgi alışverişinde bulunulur ve işletme içinde belirlenmiş olan kritik kontrol noktaları tespit edilir. Sorumlu personele (Genellikle Housekeeper veya Teknik Müdüre) Danışman Firma tarafından Pest Perevention Eğitimi verilir. Eğitim sonunda İşletmeye bir Manuel Bırakılır. Bu manuelde eğitimin tüm notları ve boş formlar yer alır. İşletme Yerleşim planı Danışman Firmanın teknik personeline sağlanır yada Danışman Firma kendi hazırlar. Teknik personel, haşere ve kemirgen aktivitesi görülebilecek noktalarda, aktivitasyonu gözleyecek çeşitli monitörlerin yerlerini saptar. Riskli bölgelere, özel anahtarlarla açılabilen plastik kemirgen tuzakları ve gözlem noktaları yerleştirir. Uygun yerlere, böcek gözlem noktaları ve kelebek, güve ve diğer tuzakları yerleştirilir.

Ekipman Desteği : Danışman Firma Pest Prevential programı içinde Üyelerine Yardımcı Ekipman Tedarik desteği vermektedir. Bunlardan bazıları Elektronik Sinek Öldürücüleri, Elektronik Fare Savarlar, Kapı Altı Fırçaları, PVC Şerit Perdeleri ve Pestisit kullanılmadan üretilen HACCP uyumlu Yapışkan Kağıtlar....

Uygulamalar ve Kontrolleri : Manuelde yıl veya sezon boyunca yapılması planlanan ziyaretlerde odalar ve genel alanlar ayrı şekilde mücadele edilerek yapılır. Her Kontrol bir önceki uygulamaların sonuçlarını kontrol etmekle başlar. Yeterli sonuç alınamayan uygulamalar için farklı işlemler uygulanır. İstenen Sonuç aktivitasyonun tamamen yok edilmesidir.

Kemirgen Kontrolü

Rodentisitler: Danışman Firma Türkiye’de ilgili bakanlıklarca ruhsatlandırılmış tüm rodentisitleri kullanma iznine sahip olmalıdır. Tüm monitörler gözlemlenerek, yapılan işlemler kayıt altına alınır.

Tuzaklar : Kemirgen kontrolünde kullanılan tuzakların tamamının Güvenlik Belgeleri olmak zorundadır. Kullanılan tuzaklar çocukların erişemeyeceği yerlere, müşterilerin görmeyeceği alanlara konulmalıdır. Restoran , bekleme Salonu (Loby) gibi alanlarda özel çözümler Danışman Firma tarafından üretilir ve uygulanır.

Yalıtım : Kemirgenlerin kontrolünde en önemli eksikliklerden biri de işletmlerin dikkat etmedikleri İzolasyondur. Danışman Firma tarafından istenilen izolasyon çalışmaları aktivitasyonu önemli oranda düşürmektedir..

Yürüyen Haşere Kontrolü

Residual Insektisitler : Residual insektisitler istenilen alana uygulamadan önce , çevrenin kırık ekmek,gıda su birikintilerinden temizlenmesi şarttır. Temiz olmayan bir alanda yapılacak uygulamada başarı şansı çok düşüktür. Toprak zararlıları (Carabidea), Kulağakaçan (Forficula auricularia) ,Tahtakurdu (İsopada), Cırcır Böceği (Acheta Domestica) gibi her türlü haşerenin kendine göre özel mücadele yöntemleri vardır.

J el Insektisitler : Jel insektisitler hamam böceği aktiviteleri kontrolünde kuvvetlice kullanılır. Jeli tüketen hamam böcekleri dışkılarından aktif bir şekilde jelin özünü teşkil eden ilacıda dışarı atarlar. Birbirlerinin dışkısını yiyen diğer hamam böcekleri domino taşları gibi yok olurlar. Jel Kullanımında miktar ve kullanılan yer önemlidir.

Ultra Low Volume “ULV” İnsektisitler : ULV Insektisitin bir uygulama şeklidir. Özel bir sprey makinası ile ve son derece küçük partiküllerle atılabilen insektisitler mekanda ortalama 1 saat içerisinde zemine çökerler. Makine 7 metre uzağa kadar ilacı atabilmektedir.

KUŞ Kontrolü (Kırlangıç ,Güvercin) : Kuşlar özellikle işletmelerin kuruldukları yöresel özelliklerinden dolayı (göllere,akarsulara,Göç Yollarının üzerinde olmalarına göre) Mutfaklarımıza ve Otellerimize büyük zararlar verebilmekteler. Örneğin Ege Bölgesinde Nisan sonu -Haziran 15 arası Kırlangıçların Otel Odalarının balkonlarına yaptıkları yuvalardan dolayı odaların içine kadar giden Kuş Biti ile karşılaşmaları sıkça rastlanan sorun olmaya başlamıştır. Veya Kıbrıs ta özellikle Mayıs-Ekim arası Güvercinlerin Mutfak ve Otel işletmesinin etrafında sıkça uçmalarından dolayı yollarda veya restoran terasında yemek alan konukların üzerlerine dışkılarını bırakmaları sorundur. Temizlenen balkonlar çok kısa zaman içinde kirlenmekte gelen müşteri balkonun temizlenmediğini şikayet konusu edebilmektedir. Üreten firmaların teknolojik desteğini de alınarak, özel olarak hazırlanan pestisitit ile çok kısa zamanda balkonlardaki yuvalanmaları engellenmektedir. Kuşlar uzunca bir zaman bu balkonlara isteseler de konamamakta ve yuva yapamamaktadırlar. Kullanılan pestisit konuklara zarar vermemekte, leke iz bırakmamaktadır. Danışman Firmalar Pestisit kullanımı ile birlikte, Benzin İstasyonlarında veya Havaalanlarında kullanılan elektronik Kuş Savarları da kullanmaktadırlar.

Yalıtım ve Temizlik : Yalıtım ve Temizliğin iyi uygulandığı işletmeler Haşere ve Kemirgen Mücadelesinin %50 sini gerçekleştirmiş olurlar. Geriye kalan Kaynakların tespiti ve Mücadelesidir.